:: Profil ::

*FAN studio vzniklo v januári 1997 ako mladá ambiciózna spoločnosť zaoberajúca sa
 • pre-, produkciou a postprodukciou reklamných spotov
  
 pre TV, video a kino,
 • adaptovaním TV spotov, domácich a zahraničných,
 •
motion graphics, animatiky, úvodné sekvencie,
    animované logá, titulky,
 • 2D a 3D
animáciami, vizialozáciou produktov, stavieb,
 • authoringom DVD a Blue-ray diskov,
 • tvorbou multimediálnych prezentácií,
 •
grafickým navrhovaním
webových stránok,
 • DTP
- od tlačovín až po Bigboardy.

A to všetko od myšlienky až po realizáciu.

Svoju kreativitu *FAN studio uplatňuje v zabezpečovaní audiovizuálnej show pri poriadaní koncertov, seminárov, firemných prezentácií, športových a kultúrnych podujatí, a to prostredníctvom systému FullServis

Jediným našim cieľom je spokojnosť zákazníka. Na jej dosiahnutí pracuje skupina mladých ľudí, ktorých tvorivý potenciál je zárukou profesionálnej úrovne nami poskytovaných služieb.

Na nasledujúcich stránkach by sme Vám aspoň v krátkosti chceli priblížiť našu doterajšiu tvorbu a ponúkané možnosti. 

*FAN studio